Veiligheid & milieu

Breman Offshore hecht waarde aan een veilige werkomgeving en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Daarom geven we veel aandacht aan veiligheids- en milieutechnische aspecten. De zorg hiervoor is geïntegreerd in onze bedrijfsvoering, waardoor we kunnen voldoen aan de strengste normen.

Om een verantwoorde werkwijze te waarborgen, hebben we afspraken hierover vastgelegd in protocollen en instructies. Het veilig gebruik van machines en hijsmaterialen is daarbij een speerpunt. Het is een tweede natuur van onze medewerkers om alert te zijn op risico’s. Die mentaliteit is de beste garantie voor maximale veiligheid. Dit wordt ondersteund door degelijke veiligheidsprocedures. Onze veiligheidsprocedures zijn getoetst door Safex Certificatie Instelling en beloond met het VCA** Certificaat.

Ook de milieuzorg hebben we in onze bedrijfsvoering verankerd. Afvalmaterialen worden duurzaam verwerkt. Waar mogelijk zorgen we voor hergebruik van materialen. Ook gaan we bewust om met energieverbruik en toetsen we nieuwe investeringen op duurzaamheid.